Browsing: Centralna banka Kosova

„Za Kosovo je važno da sluša svoje evropske partnere i da uzme u obzir njihovu zabrinutost. Čuli smo te zabrinutosti i delimo ih, imaju veze sa Asocijacijom srpskih opština i uredbom Centralne banke Kosova i zato pozivamo Kosovo da krene napred po ovom pitanju“, rekla je u razgovoru sa novinarima u Prištini zamenica pomoćnika državnog sekretara SAD iz Biroa za demokratiju, ljudska prava i rad Nikol Čulik.