Browsing: Džefri Hovenijer

Dezinformacije predstavljaju značajan politički izazov i opasnost za demokratiju. Saradnja sa medijima, privatnim sektorom, građanima i civilnim društvom ključne su u borbi protiv manipulacije informacijama, istakli su ambasadori EU i SAD, glavni govornici na „Konferenciji za integritet informacija“ (DISICON).

“Posvećenost Sjedinjenih Američkih Država (SAD) narodu Kosova je jaka i stabilna i bićemo uz vas protiv autoritarizma, protiv svakog pokušaja brutalnog suzbijanja i podele društva po etničkim ili verskim linijama, protiv nasilnog uništavanja života i sredstava za život ljudi”, poručio je američki ambasador na Kosovu Džefri Hovenijer.

Ambasador SAD u Prištini Džefri Hovenijer izjavio je u intervjuu za RTK da Kosovo treba da bude članica EU, Natoa, kao i Saveta Evrope i svih drugih međunarodnih organizacija, ali da Priština mora da uradi “teške stvari koje se od nje traže” i pošalje nacrt statuta ZSO Ustavnom sudu.

„Za Kosovo je važno da sluša svoje evropske partnere i da uzme u obzir njihovu zabrinutost. Čuli smo te zabrinutosti i delimo ih, imaju veze sa Asocijacijom srpskih opština i uredbom Centralne banke Kosova i zato pozivamo Kosovo da krene napred po ovom pitanju“, rekla je u razgovoru sa novinarima u Prištini zamenica pomoćnika državnog sekretara SAD iz Biroa za demokratiju, ljudska prava i rad Nikol Čulik.