Browsing: Nasim Haradinaj

Ustavni sud Specijalizovanog veća doneo je odluku po zahtevu Nasima Haradinaja za ocenu ustavnosti u kojem se žali da su tokom krivičnog postupka koji se protiv njega vodi povređena individualna prava i slobode. “Veće Ustavnog suda je deo njegovih pritužbi proglasilo nedopuštenim, a ostale odbio, zaključivši da nisu prekršeni ni Ustav Republike Kosovo ni Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda”, saopšteno je medijima.