Browsing: Italija

Ambasador Italije na Kosovu Antonelo De Riu je izjavio da njegova zemlja smatra da je pismo kosovske ministarke spoljnih poslova Donike Gervale, upućeno Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (u kojem je obećala da će do kraja maja uputiti novi, kosovski, nacrt statuta Zajednice opština sa srpskom većinom Ustavnom sudu Kosova) ne može shvatiti ozbiljno ako se ne podeli sa svim zainteresovanim stranama.