Browsing: Majkl Devenport

Misija OEBS-a predstavila je izveštaj pod nazivom “Od papira do prakse – ocena efikasnosti odgovora pravosuđa na teška dela organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu” kao i analizu pravosudnog sistema na Kosovu, na osnovu praćenja 52 predmeta organizovanog kriminala i korupcije koji uključuju 670 ročišta održanih u periodu između jula 2021. i marta 2024. godine, saopšteno je iz ove misije.