Browsing: Sever Kosova

Agencija za statistiku Kosova dobila je prelaznu ocenu po pitanju sprovođenja nedavnog popisa stanovništva i domaćinstava od strane međunarodnih organizacija, tvrdi službenik u ovoj Agenciji Albert Avdulji. Sa druge strane, jedan od popisivača Igor Jovanović, koje je ista Agencija angažovala, kaže da je odgovornost za slab odziv u srpskim sredinama upravo na ASK jer, kako ističe, nije bilo adekvatne kampanje niti dovoljno popisivača.

Komandant misije KFOR-a pod vođstvom NATO-a general pukovnik Ozkan Ulutaš je rekao da KFOR pomno prati razvoj događaja u pogledu bezbednosti nakon nedavne izjave kosovskog ministra obrane Ejupa Maćedoncija u kojoj je naveo da je Srbija rasporedila tri brigade u blizini Kosova.