Browsing: Zoran Savić

Na osnovu istraživanja na temu medijske pismenosti omladine koje je sprovela NVO Aktiv, dolazi se do podataka da se mladi u srpskim sredinama na Kosovu, informišu ponajpre posredstvom društvenih mreža, ali da kada su mediji u pitanju, najviše poverenja imaju u lokalne medije.